Algemeen

Eeuwig voortleven op social media?

Facebook

Er zijn drie mogelijkheden namelijk verwijderen, een herdenkingsstatus geven of gewoon laten bestaan.

Verwijderen
Het verzoek tot verwijdering moet worden ingediend bij Facebook met een daarvoor bestemd formulier. Daarbij wordt ook een officieel bewijs gevraagd dat de aanvrager daadwerkelijk familie is van de overledene. Het Facebook account wordt dan volledig gewist; alle informatie, foto’s, status-updates en vriendschappen worden verwijderd en zijn daardoor voor niemand meer te bekijken. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account zelf aan te passen of te deleten!

Herdenkingsstatus/ In memoriam
Met de speciale Herdenkingsstatus blijft het profiel zichtbaar. Vertrouwelijke informatie wordt verwijderd maar foto's en berichten blijven zichtbaar voor vrienden. Afhankelijk van de instellingen kunnen vrienden mogelijk ook berichten blijven posten om zo bijvoorbeeld herinneringen op te halen. Uiteraard wordt het profiel niet langer getoond bij suggesties voor vrienden (People you may know). Nabestaanden (directe familie/naaste vrienden) kunnen de 'Herdenkingsstatus' aanvragen bij Facebook via dit formulier.

Kan iemand een bericht achterlaten op Facebook om te plaatsen na overlijden?
Via If i die.net kan men een tekst- of videobericht achterlaten, om na overlijden op Facebook te laten plaatsen. Drie door de overledene bij leven aangewezen vrienden dienen daarvoor de dood van de profielhouder te bevestigen. Na die bevestiging wordt het tekst- of videobericht op het profiel geplaatst.

Twitter 

Via dit formulier kan een familielid of ander bevoegd persoon het Twitter account van een overledene deactiveren. Twitter zal in een reactie aangeven of er nog meer gegevens nodig zijn om te verifiëren dat de betreffende gebruiker inderdaad overleden is. Vervolgens wordt het account verwijderd. Twitter geeft geen toegang aan derden om in te loggen op een account van een overledene!

Linkedin

Via dit formulier kan een LinkedIn account van een overledene worden verwijderd. Per e-mail ontvangt de aanvrager daarna een toegangscode om de melding van een overledene af te ronden. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd. Hierdoor komen alle gegevens te vervallen.

Schoolbank

Bij overlijden dient een nabestaande contact op te nemen via service@schoolbank.nl. De nabestaande kan het account laten opheffen of een overlijdensbericht laten plaatsen op het profiel.

Google (Google+, Gmail en Youtube)

Om een account op te zeggen gebruikt Google een procedure, die bestaat uit twee fasen. In de eerste fase vragen ze inzage in de overlijdensakte en de NAW gegevens van de aanvrager. In fase twee zijn een aantal juridische stappen nodig, zoals het aanvragen van een rechterlijk bevel bij een Amerikaanse rechtbank. Om meer te lezen hoe dit allemaal werkt en om aan te geven wat u zelf wenst bij eventueel overlijden gaat u naar deze link.

Pinterest 

Nabestaanden sturen een email naar care@pinterest.com met het verzoek om het Pinterest profiel te sluiten. In deze mail moet het volgende worden vermeld:

1. Naam aanvrager

2. Naam overledene

3. E-mailadres van overledene bij het Pinterest-account

4. Link naar het Pinterest profiel (pinterest.com/USERNAME)

5. Bewijs van overlijden (bijvoorbeeld overlijdensakte of nieuwsartikel)

6. De relatie met de overledene inclusief bewijs zoals huwelijksboekje of familiestamboom

Pinterest reageert per mail en zal daarna het account en de profielen verwijderen

Instagram

Het account kan worden verwijderd als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook.

Flickr

Een nabestaande moet een overlijden melden bij Yahoo!, de eigenaar van de fotowebsite Flickr. Yahoo! geeft geen toegang tot het profiel vanwege privacyregels maar kan het account wel verwijderen. De volgende informatie die gestuurd moet worden naar legalpoc-support@yahoo-inc.com is daarvoor noodzakelijk:

  1. Een brief met het verzoek het account van (gebruikersnaam) te verwijderen
  2. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat aanvrager gevolmachtigd is
  3. De overlijdensakte

Wat moet ik doen bij een overlijden?

In eerste instantie belt u de huisarts of de centrale huisartsenpost. De arts komt zo snel mogelijk om het overlijden vast te stellen en maakt dan een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen.

Als u dat hebt gedaan, kunt u contact opnemen met Bruijns Uitvaartverzorging. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.

Wat is noodzakelijk en wat mag?

Er zijn slechts enkele dingen die moeten als het om de uitvaart gaat. Denk aan de verklaring die een arts moet afleggen over het overlijden, het doen van de aangifte en het begraven of cremeren binnen de wettelijke termijn (uiterlijk de 5e dag na de dag van overlijden, tenzij uitstel is verkregen; uw uitvaartondernemer kan uitstel verkrijgen). Veel van de andere zaken met betrekking tot de uitvaart zijn vrij. De nabestaanden mogen veel zelf en kunnen vaak ook veel zelf. In een goed gesprek kunt u uw eigen ideëen naar voren brengen en kan uw uitvaartleider u informeren over mogelijkheden. Zelf de kaart maken, de kist beschilderen, de overledene verzorgen of aankleden, de kist dragen tijdens de uitvaart, muziek maken, etc. Doorgaans wordt ervaren dat 'zelf iets doen' ook bijdraagt aan een goede rouwverwerking.

Welke vormen van lijkbezorging zijn er?

Begraven en cremeren zijn al decennia de standaardvormen van lijkbezorging, maar men kan zich ook ter beschikking stellen van de wetenschap. Het lichaam wordt dan na overlijden gebruikt voor medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Een crematie of begrafenis vindt dus niet plaats. Wel kunnen nabestaanden uiteraard een herdenkingsceremonie houden.

Cryomeren, ook wel vriesdrogen genoemd, is een nieuwe vorm. Het is een methode waardoor het stoffelijk overschot uiteindelijk wordt opgenomen in de aarde doordat het in fijn organisch materiaal uiteenvalt.

Nadat niet-organisch materiaal (zoals kunstheupen en tandvullingen) is verwijderd, wordt het overschot gedroogd en vervolgens begraven. Binnen zes tot twaalf maanden is het geheel in de aarde opgenomen.

Momenteel is cryomeren echter nog niet mogelijk in Nederland. Yarden onderzoekt alwel de mogelijkheden om cryomeren in Nederland mogelijk te gaan maken.

Zijn er ook alternatieven voor zwarte rouwauto's?

Ja, rouwauto's zijn in meerdere kleuren beschikbaar. Bijvoorbeeld in het wit, grijs en donkerrood. Tegenwoordig is er ook een uitvaartbus. In deze bus is ruimte voor de kist en de nabestaanden. U heeft dan geen volgauto’s nodig. Alternatieven voor een rouwauto zijn bijvoorbeeld een boot, motor met zijspan en fiets met aanhanger.

Mag een begrafenis of crematie in een kartonnen kist?

Het is meestal wel toegestaan. Maar om veilig te kunnen begraven/cremeren zullen de meeste begraafplaatsen en crematoria ook een houten bodemplaat verlangen waar de kist op kan worden geplaatst. In de crematoria waar men een relatief nieuwe oven heeft, is het om technische redenen niet toegestaan. Laat uw uitvaartverzorger voor de zekerheid bij de vestiging informeren.

Heeft een rouwstoet tegenwoordig weer voorrang in het verkeer?

Nee, een rouwstoet heeft geen voorrang en men mag niet door het rode licht rijden. Wel is het “doorsnijden” van een rouwstoet vanaf 1 juli 2010 verboden. Auto’s die meerijden in de stoet moeten twee zwarte vlaggetjes aan de zijramen bevestigen. Onze uitvaartverzorger kan hiervoor zorgen.

Die bepaling is niet uit gebrek aan eerbied verdwenen, maar uit praktische overwegingen. Een rouwstoet is tegenwoordig niet meer herkenbaar, in tegenstelling tot de rouwstoet van 25 jaar geleden.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn eigen uitvaartwensen?

Ja, dat kan. Neemt u in dat geval contact met ons op en een van onze uitvaartverzorgers in uw regio neemt dan contact met u op om langs te komen en u te helpen.

Wat gebeurt er na euthanasie?

Voor de laatste verzorging en alles wat daar op volgt, maakt het niet uit waar of hoe iemand overleden is. In geval van euthanasie komt de gemeentelijke schouwarts langs voor onderzoek omdat euthanasie gezien wordt als een onnatuurlijke dood. Nadat het lichaam vrijgegeven is gaat alles op dezelfde wijze als bij overlijden door een natuurlijke doodsoorzaak.

Wat als er niemand is die de uitvaart kan of wil regelen?

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen als er iemand binnen de gemeentegrenzen komt te overlijden van wie geen erfgenamen bekend zijn of waarvan de erfgenamen niet in staat zijn de uitvaart te betalen.

De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen. Zij beslissen of het een begrafenis of crematie wordt of er wel of geen gelegenheid tot afscheid is en of er wel of geen familie leden aanwezig mogen zijn. Iedere gemeente gaat hier anders mee om, over het algemeen zal de uitvaart erg sober zijn.

Kinderen zijn op grond van de wet altijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders, ook als de gemeente die heeft moeten regelen.

Mag je ook zonder kist begraven of gecremeerd worden?

In de meeste crematoria is het mogelijk zonder kist gecremeerd te worden. Wel bent u verplicht de overledene op te baren op een stevige bodemplank met opstaande randen. De overledene dient te zijn opgebaard in bijvoorbeeld een lijkwade of doeken van natuurlijke materialen, in verband met de veiligheid bij het invoeren van de plank in de oven. De overledene dient volledig in deze doeken te worden gewikkeld.

Kan ik mijn lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap?

Ja, dat is mogelijk. Wie zijn lichaam ter beschikking stelt aan de medische wetenschap, helpt daarmee toekomstige artsen en specialisten hun vakgebied te beheersen. U dient met uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis een aantal stappen te doorlopen om in aanmerking te komen hiervoor.

Na overlijden wordt het lichaam direct overgebracht naar het ziekenhuis. Daar blijft het gedurende langere tijd, soms wel een paar jaar. Het is mogelijk een herdenkingsdienst te organiseren omdat er geen plechtigheid kan plaatsvinden. Bruijns Uitvaartverzorging helpt u hier graag bij.

Wat kan ik vooraf al verzorgen?

Niets hoeft, veel kan. Wij benadrukken altijd dat het goed is om voorbereid te zijn. In verband met het overlijden is het bijvoorbeeld verstandig om te denken aan het verzamelen van adressen voor de rouwbrieven, kleding voor de overledene, uitvaartpolis(sen), eigendomsbewijs van een graf, muziek, tekst. Wanneer u een afbeelding op een rouwkaart wilt hebben, kunt u deze alvast uitzoeken. Dat scheelt tijd op het moment dat het overlijden aan de orde is en er tijdsdruk ontstaat op het verzenden van de rouwbrieven.

Wanneer moet de begrafenis of crematie plaatsvinden?

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden, dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden telt niet mee. Zo nodig kan via de Officier van Justitie toestemming gevraagd worden hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er nog iemand uit het buitenland moet overkomen.

Wat gebeurt er na een niet natuurlijk overlijden?

Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak, zoals bij een ongeluk, wordt naast een arts ook de politie ingeschakeld. Onze uitvaartverzorger kan met u alle mogelijkheden doornemen maar de uitvaart kan pas geregeld worden nadat de bevoegde instanties het lichaam hebben vrijgegeven.

Wat is cryomeren?

Het overleden lichaam wordt door middel van een bad in vloeibaar stikstof bevroren en vervolgens door trillingen teruggebracht tot een grote hoeveelheid witte poeder, 25-30 kilo in totaal. Dit poeder kan vervolgens begraven of gecremeerd worden. Deze methode is ontwikkeld in Zweden en wordt momenteel getest. In Nederland is deze vorm van lijkbezorging nog niet toegestaan en dus ook niet mogelijk.

Wat is resomeren?

Dat is een methode, waarbij een overledene in een bad van ongebluste kalk (calciumoxide) wordt geplaatst. Daardoor lost het lichaam tot de bouwstenen waaruit het is opgemaakt, namelijk water met aminozuren, kleine peptides, suikers, zouten, en as dat puur calcium-fosfaat is. Deze as kan aan de nabestaanden terug gegeven worden net zoals bij gecremeerde as ook wel wordt gedaan. Het water met de bouwstenen wordt geloosd om op die manier zijn weg in de natuur weer te vinden. Deze methode wordt reeds gebruikt op overledenen in een aantal plaatsen in Amerika. In Nederland is deze vorm van lijkbezorging nog niet toegestaan en dus ook niet mogelijk.

Contact

  • Bruijns uitvaartverzorging
  • Florijnstraat 60
  • 4903 RM  Oosterhout
  • Telefoon: 0162 457 775
  • E-mail: info@bruijns-uitvaart.nl

neem contact op

Bel mij terug

Wij bellen u graag terug als u hier uw naam en telefoonnummer achterlaat.

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.