Marianne Hermens

Uitvaartverzorgster

“Het is precies zo geworden als wij voor ogen hadden”.

Je staat er lang niet altijd bij stil hoe ingrijpend het verlies van een dierbare is. Plotseling moeten er allerlei keuzes gemaakt worden en eigenlijk wil je dan juist niet nadenken over wat er allemaal geregeld moet worden. Ondanks alle emoties, probeer ik in deze verdrietige en vaak hectische periode, rust te brengen, daar waar nodig te ondersteunen en stap voor stap samen met de nabestaanden te ontdekken wat zij écht en bovenal wat zij niet willen. De mogelijkheden zijn enorm en de tijd dat voorgeschreven werd ‘hoe een uitvaart moet verlopen’, ligt gelukkig al een poos achter ons. Ik zie het dan ook als mijn taak om samen met de nabestaanden vorm te geven aan een uitvaart, die past bij de overledene en voldoet aan hun wensen. Dat staat bij mij voorop! Ik voel me betrokken, maar houd daarnaast overzicht op alles wat er geregeld moet worden en beschouw het als een voorrecht om er te mogen zijn als men mij nodig heeft. Op deze manier hoop ik de nabestaanden alle ruimte te bieden om op hun manier afscheid te nemen van hun dierbare en als ik dan later hoor: ‘Het is precies zo geworden als wij voor ogen hadden’, is mijn missie geslaagd.

Marianne Hermens behaalde als eerste uitvaartverzorger bij Bruijns uitvaartverzorging het certificaat voor Dementievriendelijke uitvaartverzorger.

‘Omdat deze training zich vooral richt op de mogelijkheden die er juist wél zijn om met de juiste begeleiding ook mensen met dementie bij de uitvaart te betrekken, heb ik deze training gevolgd. Steeds vaker komen we in aanraking met nabestaanden, waarvan een familielid lijdt aan dementie. Nabestaanden kiezen er vaak voor om een dierbare met dementie juist niet nog eens extra te belasten door deze bij de uitvaart te betrekken en dat is ook begrijpelijk. Je bent misschien ook wel voorzichtig en wilt voorkomen dat je dierbare in een situatie komt waar hij of zij zich erg ongemakkelijk lijkt te voelen of misschien denk je dat het toch geen zin heeft omdat je dierbare zich de uitvaart vast niet zal herinneren. Daarnaast wil je je ook nog richten op een mooi afscheid. Door samen te kijken naar wat wél kan, zie je toch vaak dat er nog heel wat mogelijk is. Wij kunnen daarmee inspelen op de wensen en behoeften van elke nabestaande. Denken in oplossingen die recht doen aan ieders aanwezigheid bij een afscheid vind ik belangrijk en daarmee help ik u graag’.

Meer reacties lezen


Zelf een ervaring insturen?
Vult u dan het formulier in. Naam en woonplaats zijn niet verplicht. Dank alvast voor uw reactie!

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.